QTSC triển khai hệ thống quan trắc nước thải online tự động liên tục

02/01/2018

Năm 2017 QTSC đã triển khai hàng loạt các ứng dụng với mục đích nâng tầm quản lý - điều hành, cải thiện môi trường làm việc, mang lại sự hài lòng cho khách hàng – nhà đầu tư, đưa QTSC trở thành mô hình đô thị thông minh. Hệ thống quan trắc online các chỉ tiêu nước thải tự động liên tục theo QCVN 14:2008 đã bắt đầu triển khai từ tháng 10/2017 tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung, Công viên Phần mềm Quang Trung.

 

Mô hình hệ thống

Hệ thống quan trắc online các chỉ tiêu nước thải tự động liên tục nhằm đảm bảo được các mục tiêu:

  • Hệ thống giúp quản lý chất lượng xử lý nước thải của Công viên phần mềm Quang Trung, đảm bảo lượng nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
  • Đảm bảo công tác giám sát quản lý chất lượng nước thải luôn ổn định đạt loại B theo QCVN 14:2008.
  • Các số liệu quan trắc nước thải được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.
  • Kiểm soát một cách liên tục (24/24h) lưu lượng và chất lượng nước thải đầu ra trước khi xả ra môi trường thông qua 11 chỉ tiêu chính COD, BOD, Dầu mỡ, TDS / độ dẫn, TSS, pH, nhiệt độ, Amonium, Nitrate, Sunfua, phosphate, lưu lượng.
  • Nhanh chóng khắc phục sự cố khi chất lượng nước thải đầu ra ở mức báo động.
  • Tăng cường năng lực tự động quan trắc môi trường nước thải với phương pháp quan trắc tiên tiến và hiện đại.
  • Đảm bảo cung cấp chuỗi số liệu tin cậy, tức thời và liên tục làm cơ sở cho việc phát hiện các vấn đề về chất lượng nước thải sau xử lý.

Đặc biệt, Hệ thống quan trắc online các chỉ tiêu nước thải tự động được xây dựng đồng bộ với hệ thống tưới cây tự động của Công viên phần mềm Quang Trung. Toàn bộ nước thải qua xử lý này được tận dụng lại để tưới cây, thảm cỏ trong khuôn viên, tạo thành một vòng tròn khép kín. Giúp hạn chế việc khai thác nước ngầm dùng cho tưới cây, tiết kiệm chi phí vận hành các giếng khoan. Từ đó, nâng cao hình ảnh của QTSC là một khu công nghệ hiện đại cũng như là một nhà tiên phong về ứng dụng CNTT trong việc quản lý môi trường. Hệ thống này cũng sẽ mở ra cơ hội phát triển kế hoạch kinh doanh ứng dụng quản lý môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có lượng nước thải lớn; các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung trên cả nước. 

Nguồn: QTSC