QTSC trình bày tham luận tại hội thảo “Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành trung tâm tổng hợp, chuyên ngành”

Sáng ngày 29/06/2024, đại diện Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã tham gia và trình bày tham luận với chủ đề về đô thị thông minh (ĐTTM) tại hội thảo “Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành trung tâm tổng hợp, chuyên ngành”.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển để xây dựng thành phố Mỹ Tho thành trung tâm tổng hợp, chuyên ngành, đảm bảo phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã trình bày những tham luận với các nội dung gồm: thực trạng và phương hướng phát triển thành phố Mỹ Tho; định hướng phát triển du lịch, vận chuyển, ĐTTM, nông nghiệp công nghệ cao.

Tham gia hội thảo, đại diện QTSC đã trao đổi và trình bày tham luận “Kết nối thành phố - Mạng lưới công nghệ tương lai” với các nội dung chính: tổng quan về ĐTTM, khung kiến trúc CNTT-TT, công nghệ nền tảng và giới thiệu các ứng dụng thông minh. Trong đó, nêu bật những lý do cần thiết xây dựng ĐTTM như: chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao; quản lý đô thị tinh gọn; bảo vệ môi trường hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh; dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện; tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

ĐTTM bao gồm 6 trụ cột chính (quản trị, kinh tế, môi trường, đời sống, con người, giao thông) với 18 lĩnh vực thông minh. Tùy thuộc vào nhu cầu thực sự và khả năng đầu tư, mỗi tỉnh/thành sẽ lựa chọn các lĩnh vực thông minh để thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với kiến trúc CNTT-TT tổng thể của đơn vị. ĐTTM là một hệ thống của các hệ thống có sự tương tác với nhau, phải mất nhiều thời gian để xây dựng (10-15 năm), do đó cần có lộ trình thực hiện hợp lý và khả thi.

Được vận hành và phát triển theo định hướng mô hình ĐTTM ngay từ những ngày đầu thành lập, QTSC đã chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm, các giải pháp công nghệ, ứng dụng thông minh mang lại hiệu quả trong thực tiễn triển khai đến với hội thảo, góp phần vào các giải pháp quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố Mỹ Tho nói riêng, tỉnh Tiền Giang nói chung trong thời gian tới.

Đại diện QTSC trình bày tham luận tại hội thảo 

Đại diện QTSC trình bày tham luận tại hội thảo

Nguồn: QTSC

Xem thêm tin tức:

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC