Sinh hoạt câu lạc bộ CEO tháng 9/2017

28/09/2017

Chiều 27/9/2017, câu lạc bộ CEO đã có buổi sinh hoạt tháng 9/2017 tại công ty DIGI-TEXX Việt Nam với chủ đề “Đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế tiếp”

Mở đầu chương trình, câu lạc bộ CEO đã chào đón 3 thành viên mới đến từ công ty MISA và công ty Terralogic tham gia câu lạc bộ và tham quan, nghe giới thiệu về công ty DIGI-TEXX Việt Nam.

Tiếp theo, ông Trần Phúc Hồng – Phó Giám đốc công ty TMA Solutions đã cập nhật thông tin về hội nghị VNITO 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 19-20/10/2017 tại trung tâm hội nghị GEM center.

Tại buổi gặp gỡ, diễn giả Anthony Tran – Giám đốc điều hành Global Ready đã trình bày chủ đề “Leadership Development & Executive Coaching”. Ông Anthony Tran đã có hơn 15 năm phát triển chương trình đào tạo doanh nghiệp với các công ty đa quốc gia và các cơ sở giáo dục ở cả Canada và Việt Nam.

Ông Anthony Tran đã nhấn mạnh những điểm cần làm và những cạm bẫy mà một nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp hay mắc phải về thiết lập tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp, định hình lại văn hóa doanh nghiệp và hành vi của nhân viên, giám sát thông tin tài chính doanh nghiệp. Ông Anthony Tran cũng đưa ra những lời khuyên để phát triển một doanh nghiệp và tổ chức nhằm tăng cường hiệu quả quản lý của các CEO về các chiến lược phát triển, sử dụng nhiều ứng dụng mới trong công tác quản lý, phương pháp cân bằng giữa con người và công việc, nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân.

Cuối chương trình, các thành viên câu lạc bộ đã thảo luận kế hoạch hoạt động của diễn đàn Leadership Development Forum dự kiến thành lập trong thời gian tới. Một số ý kiến thảo luận về mô hình hoạt động của diễn đàn được các CEO đưa ra: Mời những diễn giả là những doanh nhân thành công trong các lĩnh vực đến thuyết trình trong một số buổi đào tạo, mời những chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp đến đào tạo, mời các CEO và chairman tại QTSC đào tạo một vài chuyên đề và cuối cùng là cử những cá nhân hạt nhân của công ty tham gia các khóa đào tạo ở các trung tâm đào tạo có uy tín. Để thực hiện được tất cả những công việc này, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng rất lớn của CEO các doanh nghiệp trong nội khu.

Các CEO đang thảo luận mô hình hoạt động Leadership Development Forum

Diễn giả Anthony Tran trình bày chủ đề “Leadership Development & Executive Coaching”

Nguồn: Ngọc Hoa - QTSC

Tin tức mới nhất