Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS): Ra mắt Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM

13/10/2020

Chiều 11/10, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm và hệ sinh thái ngành công nghệ thông tin; lễ công bố ra mắt Trung tâm An toàn thông tin thuộc Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm; đại diện các sở, ban, ngành TP.HCM và UBND các quận, huyện.

 Hình 1: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và đại diện các sở, ban, ngành TP cùng với đại diện CNS, QTSC, các doanh nghiệp, hiệp hội cùng thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM

Hình 1: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và đại diện các sở, ban, ngành TP cùng với đại diện CNS, QTSC, các doanh nghiệp, hiệp hội cùng thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM

Tại hội thảo, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên Nguyễn Hoàng Anh cho biết: Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM là một trong bốn trung tâm trụ cột của Đề án xây dựng đô thị thông minh của TP. Việc vận hành Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản và quan trọng là: Thực hiện nhiệm vụ chính trị về việc đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu cho các hạ tầng kỹ thuật của các sở, ban, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM và các đơn vị thuộc hệ thống chính trị của thành phố; kế đến là các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố và sau đó mở rộng trong nước, quốc tế. Xây dựng và vận hành Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM xứng tầm với 1 trong 4 trụ cột của Đề án đô thị thông minh, góp phần đảm bảo sự thành công của đề án; đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của thành phố. Đồng thời, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin và các sản phẩm khác nhằm bảo toàn vốn trong ngắn hạn và đảm bảo phát triển kinh doanh dài hạn.

 Hình 2: Ông Lê Minh Tuấn – Phó Trung tâm Viễn Thông QTSC trình bày bài tham luận với chủ đề “Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDOS” tại hội thảo

Hình 2: Ông Lê Minh Tuấn – Phó Trung tâm Viễn Thông QTSC trình bày bài tham luận với chủ đề “Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDOS” tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết: đối với TP.HCM đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu,  từ năm 2017, được thành phố xác định là một trong 4 trụ cột của Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn 2025.

Việc xây dựng đô thị thông minh là quá trình liên tục, lâu dài và mang tính chất mở, là vấn đề mới đối với thành phố. Chính vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông cần thường xuyên rà soát đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện đề án, nhận định đúng các tồn tại, hạn chế để bổ sung các giải pháp khắc phục nhằm cung cấp cho người dân những tiện ích tốt nhất và hiện đại nhất từ việc triển khai đề án đô thị thông minh”.

 Hình 3: Lãnh đạo các đơn vị Sở, ngành và đại diện các doanh nghiệp chụp hình lưu niệm tại Hội thảo

Hình 3: Lãnh đạo các đơn vị Sở, ngành và đại diện các doanh nghiệp chụp hình lưu niệm tại Hội thảo

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn với một số sở, ngành, quận, huyện và đối tác.

Nguồn: CNS, QTSC

Tin tức mới nhất