Triển khai hệ thống scada vận hành tự động cấp nước và quan trắc chất lượng nước ngầm nội khu Công viên phần mềm Quang Trung

21/12/2020

Công viên phần mềm Quang Trung thực hiện đúng các quy định của cơ quan quản lý về khai thác nước ngầm và chất lượng nước cấp cho khách hàng nội khu. Việc đầu tư hệ thống scada vận hành tự động cấp nước và xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước ngầm là cần thiết nhằm giám sát chất lượng nước cấp đầu ra, chất lượng nước ngầm, giám sát lượng khai thác, mực nước động – tĩnh tuân thủ theo quy định của cơ quan quản lý về giám sát chất lượng các giếng khoan dân dụng – công nghiệp. Hệ thống scada hiện gửi các số liệu quan trắc chất lượng pH, clo thô của nguồn nước ngầm và áp suất cấp nước cho nội khu và quan trắc nước ngầm cung cấp dữ liệu khai thác nước thô, mực nước động – tĩnh tại các vị trí giếng khoan công nghiệp liên tục 24/7 truyền trực tiếp dữ liệu cho Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Trong tương lai gần, QTSC sẽ công khai những chỉ số này trên bảng điện tử ở cổng ra/vào của Công viên phần mềm Quang Trung, trên website qtsc.com.vn để nhân viên, sinh viên học tập trong khu nắm rõ thông tin.

Mục tiêu của hệ thống:

  • Hệ thống scada giám sát trực tiếp các số liệu thô để cân chỉnh hệ thống xử lý nước ngầm đảm bảo chất lượng cung cấp nước sinh hoạt đạt QCVN 02:2009/BYT và quản lý áp suất nước trực tiếp cấp nước cho hoạt động nội khu hoạt động 24/7.
  • Quản lý chất lượng nước ngầm tại 2 giếng khoan công nghiệp của Công viên phần mềm Quang Trung, đảm bảo hoạt động khai thác tuân thủ theo quy định của pháp luật và giám sát lượng khai thác, mực nước động – tĩnh tại các vị trí khai thác báo cáo dữ liệu trực tiếp liên tục 24/7 cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước.
  • Nâng cao hình ảnh của QTSC là một khu công nghệ hiện đại cũng như là một nhà tiên phong về ứng dụng CNTT trong việc quản lý môi trường.
  • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho khách hàng nội khu và giám sát công tác hoạt động khai thác nước ngầm nội khu.
  • Làm nền tảng để phát triển kế hoạch kinh doanh ứng dụng quản lý môi trường cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có lượng nước thải lớn; các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung trên cả nước.

 Hình 1: Biểu đồ theo dõi mức cảnh báo của các chỉ số clo, pH, áp suất

Hình 1: Biểu đồ theo dõi mức cảnh báo của các chỉ số clo, pH, áp suất

Hình 2: Biểu đồ tròn theo dõi mức cảnh báo các chỉ số pH, clo, áp suất 

Hình 2: Biểu đồ tròn theo dõi mức cảnh báo các chỉ số pH, clo, áp suất

Hình 3: Hệ thống biểu đồ giúp giám sát liên tục 24/7 

Hình 3: Hệ thống biểu đồ giúp giám sát liên tục 24/7

Ưu điểm của hệ thống

  • Nâng cao năng lực quản lý điều hành, chuyên môn hóa công tác quản trị hạ tầng và môi trường nội khu.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như môi trường làm việc trong khu Công viên phần mềm Quang Trung.
  • Các dữ liệu từ các trạm Quan trắc môi trường nước thải, nước ngầm, nước cấp, quan trắc môi trường không khí sẽ được chuyển về trên các ứng dụng dễ dàng cài đặt trên web hoặc mobile.
  • Khi có sự cố bất thường xảy ra, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS đến điện thoại cho các lãnh đạo, cán bộ quản lý hệ thống.
  • Hệ thống rất gọn nhẹ, vận hành đơn giản, dựa trên nền tảng công nghệ IoT (công nghệ kết nối vạn vật) và công nghệ điện toán đám mây.

 Hình 4: Scada hệ thống vận hành cấp nước nội khu

Hình 4: Scada hệ thống vận hành cấp nước nội khu

 Hình 5: Scada vận hành hệ thống cấp nước từ xa và xử lý sự cố.

Hình 5: Scada vận hành hệ thống cấp nước từ xa và xử lý sự cố

Để biết thông tin chi tiết về Hệ thống, vui lòng liên hệ:

Tin tức mới nhất