Trung tâm đổi mới sáng tạo TMA Innovation Center

14/06/2019

Với 22 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ R&D cho các công ty hàng đầu trên toàn thế giới, TMA Solutions có nhiều kinh nghiệm và khả năng để đưa các sản phẩm và giải pháp lên một tầm cao mới bằng cách áp dụng các công nghệ mới (Big Data, AI, IoT, Blockchain, di động, điện toán đám mây, v.v.). Vì vậy, TMA quyết định thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo TMA Innovation Center để đáp ứng những yêu cầu thay đổi ngày càng nhanh của thế giới. TMA mong muốn rằng mình không đơn giản chỉ là một công ty phần mềm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng mà còn muốn sáng tạo, đưa ra những giải pháp công nghệ thiết thực và có tính cạnh tranh cao.

Trung tâm đổi mới TMA (TIC) là bộ phận R&D của TMA tập trung vào việc hợp tác với các trường đại học và đối tác trên toàn thế giới để phát triển các giải pháp sáng tạo và xây dựng thế hệ sản phẩm tiếp theo như:

  • Tìm giải pháp kỹ thuật
  • Kiểm tra tính khả thi kỹ thuật
  • Xây dựng nguyên mẫu sản phẩm
  • Thiết kế và triển khai các dự án R & D
  • Xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới

 Từ ý tưởng đến hiện thực hóa ý tưởng tại trung tâm đổi mới TMA

Từ ý tưởng đến hiện thực hóa ý tưởng tại trung tâm đổi mới TMA

Hoạt động chính của TIC là chia sẻ kiến thức; nghiên cứu, phát triển những ý tưởng sáng tạo nhằm đưa vào thực tiễn. Về mô hình, TIC tiến hành hợp tác để tận dụng thế mạnh của từng đối tác, thúc đẩy thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và kết nối các công nghệ với doanh nghiệp,…

TIC là một mô hình thu nhỏ của hệ thống quy trình công nghệ tiên tiến, bao gồm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thông tin, trình bày giải pháp và ứng dụng. TMA hoạt động theo quy trình này để đảm bảo và duy trì chất lượng công việc một cách tốt nhất.

Hy vọng đây sẽ là “ngôi nhà chung” để những ý tưởng sáng tạo công nghệ gặp nhau, phát triển và nhanh chóng được ứng dụng vào thực tế.

Website: http://tma-innovation.center 

Môi trường làm việc tại Trung tâm đổi mới TMA 

Môi trường làm việc tại Trung tâm đổi mới TMA

 Môi trường làm việc tại Trung tâm đổi mới TMA

 

Tin tức mới nhất