Từ Software City sẽ chuyển đổi phát triển thành Science City

01/05/2020
Trung tâm R&D tại Công viên phần mềm Quang Trung. Nguồn: QTSC
Trung tâm R&D tại Công viên phần mềm Quang Trung. Nguồn: QTSC

Tin tức mới nhất