(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

TMA Solutions tuyển vị trí ROR Developer

Global CyberSoft - A Hitachi Consulting Company: Tuyển dụng 200+ Kỹ sư phần mềm và lĩnh vực CNTT

QTSC tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật

Swiss Post Solutions tuyển gấp 150 Nhân viên nhập liệu

DFM Engineering tuyển Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển

TMA Solutions tuyển vị trí DevOps


Góc báo chí   ____

Album ảnh: Hội thảo ”Kinh nghiệm triển khai các dự án Trí tuệ nhân tạo (AI)” [26.06.2019]

Video clip: Hệ thống công nghệ nâng cao hiệu quả quản lý [VTV9]

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công văn số 601/BTTTT-CNTT ký ban hành ngày 07 tháng 3 năm 2019 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 283/QĐ-HĐQLC về việc ban hành Quy chế tài chính hoạt động của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn