(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn

  • SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
  • Thời gian


Tuyển dụng   ____

TMA tuyển dụng vị trí Full-stack Developer

KDDI HCM GNOC tuyển dụng Nhân viên chính thức và Thực tập sinh

TMA tuyển dụng sinh viên CNTT mới tốt nghiệp (Quý III - 2019)

Swiss Post Solutions tuyển gấp 150 Nhân viên nhập liệu

Global CyberSoft - A Hitachi Consulting Company: Tuyển dụng 200+ Kỹ sư phần mềm và lĩnh vực CNTT


Góc báo chí   ____

Quảng bá hình ảnh ngành CNTT ra quốc tế

Video clip: QTSC - Từ Outsourcing đến mô hình TechHub [Kết nối không giới hạn - HTV9]

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Quyết định 1190/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý và báo cáo đầu tư công nghệ thông tin

Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn