(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

Swiss Post Solutions tuyển gấp 150 Nhân viên nhập liệu

TMA Solutions tuyển vị trí DevOps

QTSC tuyển dụng Nhân viên Pháp chế

DFM Engineering tuyển Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển

Larion tuyển Thực tập sinh 2019

QTSC thông báo tuyển dụng Nhân viên Giải pháp Công nghệ


Góc báo chí   ____

News: Mô hình đô thị thông minh nâng cao lợi thế cạnh tranh cho QTSC [Thanhuytphcm.vn]

Video clip: Hệ thống giám sát điều hành khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC IOC) [Nhân Dân]

Video clip: Hệ thống công nghệ nâng cao hiệu quả quản lý [VTV9]

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công văn số 601/BTTTT-CNTT ký ban hành ngày 07 tháng 3 năm 2019 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 283/QĐ-HĐQLC về việc ban hành Quy chế tài chính hoạt động của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Thông tư 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Quyết định 3685/QĐ-BKHCN ban hành danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn