(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

TMA Solutions tuyển dụng iOS Developer

Global CyberSoft - A Hitachi Consulting Company tuyển gấp Java/.Net developer

Swiss Post Solutions Vietnam đang tuyển vị trí Nhân viên Nhập liệu Full-time & Part-time

DIGI-TEXX Cần Thơ tuyển gấp Nhân viên xử lý hình ảnh

DIGI-TEXX tuyển dụng KTV Xử lý dữ liệu Full-time/Online/Thời vụ


Góc báo chí   ____

Video clip: Phát triển Chuỗi thương hiệu Công viên phần mềm Quang Trung [HTV9 - Kết nối không giới hạn]

Video clip: Vietnam ITO Conference 2019 Introduction

News: Việt Nam - Điểm đến cho đổi mới sáng tạo

News: Việt Nam muốn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Quyết định 1190/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý và báo cáo đầu tư công nghệ thông tin

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn