(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

TMA cần tìm Business Analyst

Global CyberSoft - A Hitachi Consulting Company: Tuyển dụng 200+ Kỹ sư phần mềm và lĩnh vực CNTT

Swiss Post Solutions thông báo tuyển dụng

LARION tuyển dụng vị trí Ruby on Rails Developer

KDDI tuyển dụng Customer Service


Góc báo chí   ____

Vietnam ITO Conference 2019 [Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay - NhandanTV]

Video clip: Ngành CNTT Việt Nam tiếp tục nâng cao chỉ số xếp hạng về đổi mới [HTV9]

Video clip: Việt Nam - Điểm đến cho Đổi mới Sáng tạo [TTXVN]

News: VNITO 2019 - Điểm đến đổi mới sáng tạo, cơ hội cho ngành CNTT Việt Nam bứt phá

News: VNITO 2019 - Cơ hội kinh doanh quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin

Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”

Quyết định 1602/QĐ-BTTTT năm 2019 ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn