(84-28) 3715 8888
 qtsc@qtsc.com.vn


Tuyển dụng   ____

QTSC thông báo tuyển dụng Nhân viên Giải pháp Công nghệ

TMA tuyển Thực tập sinh tháng 04/2019

DIGI-TEXX tuyển 20 KTV Xử lý hình ảnh

Công ty Phần mềm ASV tuyển Trợ lý phòng Kỹ thuật

Swiss Post Solutions tuyển dụng nhân viên Xử lý dữ liệu

TMA tìm kiếm 40 vị trí Golang Developer


Góc báo chí   ____

Tìm hiểu công nghệ thông tin ở Fukuoka, Nhật Bản

Bộ tài liệu không thể bỏ qua cho giới trẻ mê CNTT

Album ảnh "Hội thảo Xúc tiến thương mại vào thành phố Fukuoka"

Video clip: QTSC Telecom Introduction

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công văn số 601/BTTTT-CNTT ký ban hành ngày 07 tháng 3 năm 2019 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu Công viên phần mềm Quang Trung

Quyết định số 283/QĐ-HĐQLC về việc ban hành Quy chế tài chính hoạt động của Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Thông tư 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Thông tư 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Quyết định 3685/QĐ-BKHCN ban hành danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8888 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn