Thành viên
Tra cứu danh bạ thành viên
Logo
Tên
Tên viết tắt
Địa chỉ
Công ty Cổ phần Vietnam Reliability and Asset Management Energy
VIRA ENERGY
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Giải pháp VMT
VMTS
Tầng 5, tòa nhà ANNA, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Giải pháp phần mềm VNJ
VNJ
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty Cổ phần VNROYAL 4.0
VNROYAL 4.0
Tòa nhà QTSC R&D Labs, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty Cổ phần Sức khỏe Vuông Tròn
Vuong Tron Health JSC
QTSC R&D Labs 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Công ty TNHH Winsoft Việt Nam
Winsoft Việt Nam
Tòa nhà SBI, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM