QTSC Telecom

Trung tâm Viễn Thông – QTSC là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng mạng viễn thông và trung tâm dữ liệu tại Công viên phần mềm Quang Trung.

Trung tâm viễn thông - QTSC cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT đa dạng, chất lượng dịch vụ ổn định liên tục và chú trọng đến đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ cho các chương trình xây dựng chính phủ điện tử cũng như phục vụ doanh nghiệp gồm: dịch vụ kết nối Internet, truyền số liệu chuyên dùng, dịch vụ thoại, dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây (IaaS, PaaS, SaaS), dịch vụ đảm bảo an toàn an ninh thông tin và dịch vụ đảm bảo kinh doanh liên tục (sao lưu dữ liệu, DR).

Trung tâm viễn thông - QTSC luôn tiên phong ứng dụng các giải pháp, công nghệ, tiêu chuẩn mới phù hợp với xu hướng công nghệ trên thế giới vào việc đầu tư, nâng cấp và cập nhật hệ thống như: Điện toán đám mây, Ảo hóa mạng (SDN), MPLS/VPN, Gigabit Ethernet, các giải pháp bảo mật hàng đầu… để đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Trung tâm viễn thông – QTSC vận hành hệ thống bởi đội ngũ kỹ sư có năng lực kinh nghiệm, áp dụng các quy trình quản lý chất lượng và quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013 do TUV Nord chứng nhận nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

 

Trung tâm viễn thông, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 8888 - Ext: 900 - 901 - 902

Email: sales@qtsc.com.vn   -  Website: https://telecom.qtsc.com.vn 

 

 

 

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC