Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 11/2012/TT-BTTTT
  • 17/07/2012
  • Thông tư quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
  • 60/2012/TT- BTC
  • 12/04/2012
  • Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
  • 1755/QĐ-TTg
  • 22/09/2010
  • Quyết định phê duyệt đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
  • 49/2010/QĐ-TTg
  • 19/07/2010
  • Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
  • 14/2010/TT-BTTTT
  • 29/06/2010
  • Quy đinh chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điên tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
  • 28/2009/NĐ-CP
  • 20/03/2009
  • Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
  • 13/2009/TT-BTC
  • 22/01/2009
  • Thông tư số 13/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn
  • 16/2009/QĐ-TTg
  • 21/01/2009
  • Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/01/2009 về một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
  • 97/2008/NĐ-CP
  • 28/08/2008
  • Nghị định Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
  • 04/2007/QH12
  • 21/11/2007
  • Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 thông qua ngày 21/11/2007