Doanh nghiệp đạt Top enterprises năm 2009

1. Công ty Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion (L.A.R.I.O.N)

2. Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao (SMS)

3. Công ty TNHH GHP Far East

4. Công ty Phát triển Phần mềm Pyramid

5. Công ty TNHH DIGI-TEXX

6. DNTN Dịch vụ Tường Minh (TMA)

7. Công ty CP Global Cybersoft Việt Nam (GCS)

8. Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam

9. Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn (SaigonTech)

10. Đại học Hoa Sen

11. Công ty BTM

12. Công ty Capgemni Viet Nam (IACP ASIA)