Sự kiện
09/07/2020
Mời tham gia Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn TPHCM năm 2020
Mời tham gia Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn TPHCM năm 2020
Xem thêm
06/07/2020
Mời tham gia và kết nối tại Chuỗi Hội thảo Khu công nghiệp thông minh
Chuỗi hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KCX có cơ hội tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ nhằm cải tiến hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển theo hình mẫu KCN/KCX thông minh, đáp ứng xu thế của cả nước
Xem thêm
26/06/2020
Mời tham dự webinar: "Công nghệ phòng chống đại dịch của Đài Loan và Việt Nam"
Mời tham dự webinar: "Công nghệ phòng chống đại dịch của Đài Loan và Việt Nam"
Xem thêm
24/06/2020
Hội thảo trực tuyến “Tầm nhìn phát triển 5G tại Việt Nam”
Nhằm chia sẻ và thảo luận về con đường phát triển 5G tại Việt Nam, các chuyên gia của Qualcomm và khách mời đặc biệt: Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cùng tham gia trao đổi tại hội thảo trực tuyến “Tầm nhìn phát triển 5G tại Việt Nam”
Xem thêm