Sự kiện
02/11/2020
Chuỗi Hội thảo Khu công nghiệp thông minh - Phiên 4 tại KCN Vĩnh Lộc
Chuỗi hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KCX có cơ hội tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ nhằm cải tiến hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển theo hình mẫu KCN/KCX thông minh, đáp ứng xu thế của cả nước
Xem thêm
16/10/2020
QTSC vận động đóng góp ủng hộ lũ lụt miền Trung
QTSC phát động chương trình “Hướng về Miền Trung” đến các đơn vị đang hoạt động trong Công viên phần mềm Quang Trung, vận động các đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung để góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất.
Xem thêm