Tin Sự kiện
Chuỗi Hội thảo Công nghệ số (VNITO Tech Series) 2021: “Công nghệ cho bất động sản thời kinh tế số”

Chuỗi hội thảo sẽ mang đến những góc nhìn chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, giúp kết nối cung cầu về giải pháp công nghệ và chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp bất động sản phát triển mạnh mẽ và xây dựng gia tăng vị thế cạnh tranh.

Xem thêm