Tin Sự kiện
Hội thảo trực tuyến: Thách thức và cơ hội của việc dạy học và đánh giá trên môi trường internet

Chương trình có sự tham gia của các lãnh đạo cơ quan quản lý giáo dục, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục sẽ mang đến cho các thầy cô, nhà trường và phụ huynh học sinh thông tin hữu ích và thiết thực về mô hình dạy học và đánh giá trực tuyến tiêu biểu đang được áp dụng tại các trường tại TP.HCM,...

Xem thêm
Hội thảo trực tuyến: Chuẩn bị tâm thế cho học sinh học trực tuyến sẵn sàng bước vào năm học mới

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục sẽ mang đến cho phụ huynh thông tin hữu ích và thiết thực về hướng dẫn và hỗ trợ con học trực tuyến trong thời gian giãn cách.

Xem thêm