Hoạt động Chuỗi
ITP - Một sự bổ sung cần thiết cho Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

ITP là đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM, một thương hiệu lớn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nên có lợi thế trong thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế.

Xem thêm
Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng và thế mạnh ngành Công nghệ thông tin tại Tiền Giang”

Hội thảo nhằm giới thiệu tình hình nguồn nhân lực và hoạt động của ngành công nghệ thông tin tại tỉnh Tiền Giang

Xem thêm
Mở Chuỗi Công viên phần mềm

Sau hơn 4 năm đeo đuổi đề xuất và chủ động tìm mối liên kết, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã dần rõ hình hài với những thành viên đầu tiên.

Xem thêm