Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
13/2018/TT-BTTTT
08/11/2018

Kí hiệu văn bản: 13/2018/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 08/11/2018

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

42/2018/QĐ-UBND
07/11/2018

Kí hiệu văn bản: 42/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/11/2018

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

11/2018/TT-BTTTT
15/10/2018

Kí hiệu văn bản: 11/2018/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 15/10/2018

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

1072/QĐ-TTg
28/08/2018

Kí hiệu văn bản: 1072/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/08/2018

Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

1017/QĐ-TTg
14/08/2018

Kí hiệu văn bản: 1017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/08/2018

Quyết định 1017/QĐ-TTg phê duyệt đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

67/2018/TT-BTC
06/08/2018

Kí hiệu văn bản: 67/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 06/08/2018

Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

950/QĐ-TTg
01/08/2018

Kí hiệu văn bản: 950/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/08/2018

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

1238/QĐ-BTTTT
25/07/2018

Kí hiệu văn bản: 1238/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành: 25/07/2018

Quyết định ban hành danh mục các thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020