Văn bản pháp luật
Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD
Kí hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung
Tải về
154/2013/NĐ-CP
08/11/2013

Kí hiệu văn bản: 154/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 08/11/2013

Nghị định quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

86/2013/TT-BTC
27/06/2013

Kí hiệu văn bản: 86/2013/TT-BTC
Ngày ban hành: 27/06/2013

Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

52/2013/NĐ-CP
16/05/2013

Kí hiệu văn bản: 52/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/05/2013

Nghị định về Thương mại điện tử

09/2013/TT-BTTTT
08/04/2013

Kí hiệu văn bản: 09/2013/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 08/04/2013

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

11/2012/TT-BTTTT
17/07/2012

Kí hiệu văn bản: 11/2012/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 17/07/2012

Thông tư quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

60/2012/TT- BTC
12/04/2012

Kí hiệu văn bản: 60/2012/TT- BTC
Ngày ban hành: 12/04/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

1755/QĐ-TTg
22/09/2010

Kí hiệu văn bản: 1755/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 22/09/2010

Quyết định phê duyệt đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"

49/2010/QĐ-TTg
19/07/2010

Kí hiệu văn bản: 49/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/07/2010

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển