Lưu trú

Dịch vụ lưu trú

Căn hộ cao cấp GreenHills:

Địa chỉ: Đường số 2, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5331

Villa Liên Phương:

Địa chỉ: Đường số 22, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 909 880 222

Villa Đông Phương:

Địa chỉ: Đường số 19, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 903 835 844

Villa Vân Trung:

Địa chỉ: Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 936 532 417

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC