Các điểm phục vụ ăn uống trong QTSC 
29/12/2017

Bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu QTSC

---

1. Nhà hàng Lối Xưa:

Địa chỉ: Đường số 3 (Cổng Tô Ký), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5451

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

2. Nhà hàng MINA:

Địa chỉ: Lô 35, đường số 1&2, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3846 3594

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

3. Hội quán Quản Tượng:

Địa chỉ: Đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 5437 0074

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

4. Quán KOKO:

Địa chỉ: Đường số 02, tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5152                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

5. Quán HD Coffee & Fastfood:

Địa chỉ: Góc đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung     

Điện thoại: (84) 976 786 581            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

 

6. Quán ăn Liên Phương:

Địa chỉ: Đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 908 115 956

7. Quán ăn TyFood:

Địa chỉ: Đường số 03, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 077.247.0247

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

8. Quán ăn JOJO:

Địa chỉ: Đường số 11, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 925 499 664

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

9. Quán ăn Trúc Xinh:

Địa chỉ: Đường số 16 (tại Cao đẳng Viễn Đông), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 4114

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

10. Quán ăn Minh Thủy:

Địa chỉ: Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

11. Quán ăn Đông Phương:

Địa chỉ: Đường số 22, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: cơm trưa văn phòng

12. Le Na & Sky:

Địa chỉ: Đường số 16, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

13. Căn tin Hồng Nhung:

Địa chỉ: Đường số 16, tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 937 560 364

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

14. Golden Coffee:

Địa chỉ: Đường số 2, GreenHills, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 2231 9999                 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

golden-coffee-qtsc  golden-coffee-qtsc

15. Milano Coffee:

Địa chỉ: Đường số 2 (góc đường trường mầm non Quang Trung), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 6682 8730

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

Milano Coffee Milano Coffee

16. Passio Coffee & UniSteak:

Địa chỉ: Đường số 3, QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 1900 9434

Website: http://passiocoffee.com 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, ăn trưa

passio-coffee-qtsc

17. Akatsuki Coffee:

Địa chỉ: Đường số 3, tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 6277 7738

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

akatsuki   akatsuki

18. The Capital Coffee:

Địa chỉ: QTSC Building 1 và QTSC R&D Labs, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 0789.24.74.74

Website: http://3click.vn 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

the-capital-coffee   the-capital-coffee

Bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu QTSC