Các điểm phục vụ ăn uống trong QTSC 
29/12/2017

Bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu QTSC

---

1. Nhà hàng Lối Xưa:

Địa chỉ: Đường số 3 (Cổng Tô Ký), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5451

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

2. Nhà hàng MINA:

Địa chỉ: Lô 35, đường số 1&2, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3846 3594

Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng, giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

 

3. Quán KOKO:

Địa chỉ: Đường số 02, tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5152                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

4. Quán HD Food Shop & Coffee:

Địa chỉ: Góc đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung     

Điện thoại: (84) 976 786 581            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

 

5. Quán ăn Liên Phương:

Địa chỉ: Đường số 02, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 908 115 956

6. Quán ăn Ty Food:

Địa chỉ: Đường số 03, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 077.247.0247

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

7. Quán ăn JOJO:

Địa chỉ: Đường số 11, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 925 499 664

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

8. Quán ăn Trúc Xinh:

Địa chỉ: Đường số 16 (tại Cao đẳng Viễn Đông), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 4114

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

9. Quán ăn Minh Thủy:

Địa chỉ: Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

10. Le Na - Sky:

Địa chỉ: Đường số 16, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 937 560 364

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

11. Kiều Giang:

Địa chỉ: Đường số 16, tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 937 560 364

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

12. Omatsuki:

Địa chỉ: Đường số 16 (ngay cổng Tô Ký), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 089 883 7876

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm sáng, giải khát, cơm trưa văn phòng

13. Quán cơm Hai Lượng:

Địa chỉ: Đường số 3, QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 905 827 968

Kinh doanh dịch vụ: cơm trưa văn phòng

Quán cơm Hai Lượng

14. Nhà hàng German Bites:

Địa chỉ: Đường số 3, QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 908 598 653

Website: www.german-bites.com              

Kinh doanh dịch vụ: phục vụ bữa ăn sáng, trưa và ti, tic sinh nht hoc s kin công ty

15. Golden Coffee:

Địa chỉ: Đường số 2, GreenHills, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 2231 9999                 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

golden-coffee-qtsc  golden-coffee-qtsc

16. Milano Coffee:

Địa chỉ: Đường số 2 (góc đường trường mầm non Quang Trung), Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 6682 8730

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

Milano Coffee Milano Coffee

17. Passio Coffee:

Địa chỉ: Đường số 3, QTSC Building 9, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 1900 9434

Website: http://passiocoffee.com 

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

passio-coffee-qtsc

 

18. COF:

Địa chỉ: tòa nhà SaigonTel, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 931 889 882

Website: http://cof.coffee

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

COF

19. Quán cafe A! Khoai

Địa chỉ: sau Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 3647

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

Bản đồ vị trí các dịch vụ tiện ích nội khu QTSC