Nhà hàng/Quán cà phê

Các điểm phục vụ ăn uống trong QTSC

1. Nhà hàng MINA

Địa chỉ: Lô 35, đường số 1&2, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3846 3594

Thời gian: 6:00 - 17:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng 

2. Quán ăn Lối Xưa

Địa chỉ: Tầng trệt, tòa nhà Gen Pacific, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5451

Thời gian: 6:00 - 21:00                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, cơm trưa văn phòng

3. Quán ăn và cà phê KOKO

Địa chỉ: Đường số 02, tòa nhà JVPE, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 3715 5152

Thời gian: 7:00 - 17:00                            

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

4. Quán ăn HD Coffee & Fastfood

Địa chỉ: Góc đường số 02, Khu Công viên phần mềm Quang Trung     

Điện thoại: (84) 976 786 581 

Thời gian: 6:00 - 15:00           

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

 

5. Quán ăn Ny Coffee

Địa chỉ: Đường số 11 (xung quanh Cao đẳng Hoa Sen cơ sở 1), Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 907 079 725

Thời gian: 6:00 - 18:00

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

6. Quán ăn Trúc Xinh

Địa chỉ: Đường số 16, trường Cao đẳng Viễn Đông, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 987 391 972

Thời gian: 6:00 - 21:00

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

7. Quán ăn Kiều Giang

Địa chỉ: Đường số 16, tầng 5, tòa nhà Anna, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 937 560 364

Thời gian: 7:00 - 17:00

Kinh doanh dịch vụ: điểm tâm, giải khát, cơm trưa văn phòng

8. Quán ăn Vối

Địa chỉ: Đường số 3, Lô số 7 (bên cạnh tòa nhà PTT), Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 908 598 653

Thời gian: 6:00 - 15:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

9. Ty Ty Food & Coffee

Địa chỉ: Đường số 3, tầng trệt tòa nhà Helios, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 077 247 0247

Thời gian: 7:00 - 17:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

Ty Ty Food & Coffee Ty Ty Food & Coffee

10. Quán ăn và cà phê A! Khoai

Địa chỉ: sau lưng Nhà 6A, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 905 550 589

Thời gian: 7:00 - 17:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

Quán cafe sinh tố A! Khoai Quán cafe A! Khoai

11. CantinFPT

Địa chỉ: Đường số 3, tầng trệt, tòa nhà QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 0247.1066.866/43921

Thời gian: 6:00 - 22:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

12. Milano

Địa chỉ: Đường số 3, tầng trệt tòa nhà Genpacific, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 917 357 955

Thời gian: 7:00 - 17:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát, điểm tâm, cơm trưa văn phòng

13. Passio Coffee

Địa chỉ: Đường số 3, tầng trệt tòa nhà QTSC Building 9, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 1900 9434

Thời gian: 7:00 - 22:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

passio-coffee-qtsc

14. COF

Địa chỉ: Đường số 16, tầng trệt tòa nhà SaigonTel, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84) 931 889 882

Thời gian: 7:00 - 18:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

COF

15. The Capital Coffee

Địa chỉ: Đường số 13, tòa nhà QTSC R&D Labs 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 0789.24.74.74

Website: http://3click.vn (đặt hàng online)

Thời gian: 8:00 - 17:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát 

16. Cafe EL

Địa chỉ: Đường số 2, tầng trệt chung cư Green Hill, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: 0357.541.763

Thời gian: 7:00 - 17:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát 

17. Highland Coffee

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Điện thoại: (84-28) 7108 1114

Thời gian: 7:00 - 23:00

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

18. H8

Địa chỉ: Tầng trệt, tòa nhà Hoa Sen, Lô số 11, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Kinh doanh dịch vụ: giải khát

Chuỗi QTSC

Thành viên QTSC