{ item.getTitle }}
Go-ixe của công ty Smart Ball là ứng dụng gọi xe riêng cho người Việt, với mong muốn các doanh nghiệp taxi truyền thống trong nước có sự cạnh tranh công bằng trước sự thâm nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài.
{ item.getTitle }}
Fast là công ty chuyên sâu về phát triển và cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp