{ item.getTitle }}
QTSC: Dịch vụ giám sát và phòng chống tấn công DDoS Dịch vụ ngăn chặn tấn công DDoS
{ item.getTitle }}
GKV đã cho ra mắt sản phẩm Nhóm Phần mềm GIFA: là một nhóm phần mềm phù hợp
{ item.getTitle }}
Công ty Công nghệ & Quản trị Robusta là đối tác đào tạo ủy quyền tại Việt Nam
{ item.getTitle }}
PABMIS (Project and Budget Management Information System) - hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư. Phần mềm được ứng dụng để quản lý công tác tài chính của các dự án đầu tư trên địa bàn một tỉnh hay một ngành.
{ item.getTitle }}
Go-ixe của công ty Smart Ball là ứng dụng gọi xe riêng cho người Việt, với mong muốn các doanh nghiệp taxi truyền thống trong nước có sự cạnh tranh công bằng trước sự thâm nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài.
{ item.getTitle }}
Fast là công ty chuyên sâu về phát triển và cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp