Sản phẩm & Giải pháp
Phần mềm quản lý Ngân sách dự án đầu tư PABMIS

PABMIS (Project and Budget Management Information System) - hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư. Phần mềm được ứng dụng để quản lý công tác tài chính của các dự án đầu tư trên địa bàn một tỉnh hay một ngành.

Xem thêm
Smart Ball: Go-ixe - Ứng dụng gọi xe Go-taxi, Go-car, Go-bike

Go-ixe của công ty Smart Ball là ứng dụng gọi xe riêng cho người Việt, với mong muốn các doanh nghiệp taxi truyền thống trong nước có sự cạnh tranh công bằng trước sự thâm nhập mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài.

Xem thêm
FAST: Giải pháp quản trị toàn diện doanh nghiệp

Fast là công ty chuyên sâu về phát triển và cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp

Xem thêm